| گروه صنعتی اعتماد |

نمایشگاه,اعتماد,باسکول,توزین

توليد كننده سيستم های توزين ( باسكول های جاده ای ،ترازو های فروشگاهي ، باسكولت ، باسكول های صنعتی ،نمايشگر های وزن ساده و پرينتردار ، محصولات توزين اختصاصی صنعت دام و طيور )

Manufacturer of weighing systems (weigh station, store scales, basculets, industrial bascules, simple and printer weight displays, special weighing products for livestock and poultry industry).

همه رسانه ها   

آلبوم ها

 • نمايشگاه های گروه صنعتی اعتماد سال 1394
  نمايشگاه های گروه صنعتی اعتماد سال 1394
 • نمايشگاه های گروه صنعتی اعتماد سال 1395
  نمايشگاه های گروه صنعتی اعتماد سال 1395
 • نمایشگاه های گروه صنعتی اعتماد سال 1396
  نمایشگاه های گروه صنعتی اعتماد سال 1396
 • نمايشگاه های گروه صنعتی اعتماد سال 1397
  نمايشگاه های گروه صنعتی اعتماد سال 1397
 • نمايشگاه های گروه صنعتی اعتماد سال 1398
  نمايشگاه های گروه صنعتی اعتماد سال 1398
 • نمایشگاه صنعت تهران 1398
  نمایشگاه صنعت تهران 1398

گــروه صنعتــی اعتمــاد