گروه صنعتی اعتماد | ترازو فروشگاهی اعتماد

گروه صنعتی اعتماد

گروه صنعتی اعتماد

توليد كننده سيستم های توزين ( باسكول های جاده ای ،ترازو های فروشگاهي ، باسكولت ، باسكول های صنعتی ،نمايشگر های وزن ساده و پرينتردار ، محصولات توزين اختصاصی صنعت دام و طيور )

| ترازو فروشگاهی اعتماد
  • ترازوهای پلاستیکی اعتماد
    ترازوهای پلاستیکی اعتماد
  • ترازوهای فلزی اعتماد
    ترازوهای فلزی اعتماد

گــروه صنعتــی اعتمــاد