| گروه صنعتی اعتماد | | باسکولت های سبک اعتماد

گروه صنعتی اعتماد

| گروه صنعتی اعتماد |

توليد كننده سيستم های توزين ( باسكول های جاده ای ،ترازو های فروشگاهي ، باسكولت ، باسكول های صنعتی ،نمايشگر های وزن ساده و پرينتردار ، محصولات توزين اختصاصی صنعت دام و طيور )

| باسکول و باسکولت اعتماد | باسکولت های سبک اعتماد

  • باسکولت سبک مدل 3000HS - 3000H
    باسکولت سبک مدل 3000HS - 3000H
  • باسکولت سبک مدل 3000S - 3000
    باسکولت سبک مدل 3000S - 3000
  • باسکولت سبک مدل 501S - 501
    باسکولت سبک مدل 501S - 501
گــروه صنعتــی اعتمــاد