| گروه صنعتی اعتماد | | باسکول های اختصاصی دام و طیور

گروه صنعتی اعتماد

| گروه صنعتی اعتماد |

توليد كننده سيستم های توزين ( باسكول های جاده ای ،ترازو های فروشگاهي ، باسكولت ، باسكول های صنعتی ،نمايشگر های وزن ساده و پرينتردار ، محصولات توزين اختصاصی صنعت دام و طيور )

| باسکول های اختصاصی دام و طیور

 • فرقون دیجیتال اعتماد مدل WB3
  فرقون دیجیتال اعتماد مدل WB3
 • ارابه چهار چرخ دیجیتال اعتماد مدل WB6
  ارابه چهار چرخ دیجیتال اعتماد مدل WB6
 • ارابه چهار چرخ دیجیتال اعتماد مدل WBL
  ارابه چهار چرخ دیجیتال اعتماد مدل WBL
 • هاپر دیجیتال اعتماد مدل WH
  هاپر دیجیتال اعتماد مدل WH
 • باسکول دام کش ( چرخدار ) اعتماد مدل WLC+P
  باسکول دام کش ( چرخدار ) اعتماد مدل WLC+P
 • باسکول دام کش اعتماد مدل WLC
  باسکول دام کش اعتماد مدل WLC
 • باسکول دام کش اعتماد مدل WIC
  باسکول دام کش اعتماد مدل WIC
 • باسکول دام کش اعتماد مدل +WIC
  باسکول دام کش اعتماد مدل +WIC
 • باسکول لاشه کش اعتماد مدل WPC
  باسکول لاشه کش اعتماد مدل WPC
 • باسکول لاشه کش ریلی اعتماد مدل WPCR
  باسکول لاشه کش ریلی اعتماد مدل WPCR
گــروه صنعتــی اعتمــاد