| گروه صنعتی اعتماد | | ترازوهای فلزی اعتماد

گروه صنعتی اعتماد

| گروه صنعتی اعتماد |

توليد كننده سيستم های توزين ( باسكول های جاده ای ،ترازو های فروشگاهي ، باسكولت ، باسكول های صنعتی ،نمايشگر های وزن ساده و پرينتردار ، محصولات توزين اختصاصی صنعت دام و طيور )

| ترازو فروشگاهی اعتماد | ترازوهای فلزی اعتماد
  • ترازوهای فلزی 50 کیلویی اعتماد
    ترازوهای فلزی 50 کیلویی اعتماد
  • ترازوهای فلزی 70 کیلویی اعتماد
    ترازوهای فلزی 70 کیلویی اعتماد

گــروه صنعتــی اعتمــاد