| گروه صنعتی اعتماد |

نمایشگاه فارس,دام و طیور,خرید باسکول

حضور پر رنگ گروه صنعتی اعتماد در نمایشگاه های فارس

توليد كننده سيستم های توزين ( باسكول های جاده ای ،ترازو های فروشگاهي ، باسكولت ، باسكول های صنعتی ،نمايشگر های وزن ساده و پرينتردار ، محصولات توزين اختصاصی صنعت دام و طيور )

همه رسانه ها   

آلبوم ها

 • نمایشگاه بین المللی دام و طیور تهران سال 1398
  نمایشگاه بین المللی دام و طیور تهران سال 1398

 • نمايشگاه های گروه صنعتی اعتماد شیراز سال 1398
 • نمايشگاه های گروه صنعتی اعتماد شیراز سال 1398
  نمايشگاه های گروه صنعتی اعتماد شیراز سال 1398
 • نمايشگاه های گروه صنعتی اعتماد شیراز سال 1398
  نمايشگاه های گروه صنعتی اعتماد شیراز سال 1398
 • نمايشگاه های گروه صنعتی اعتماد شیراز سال 1398
  نمايشگاه های گروه صنعتی اعتماد شیراز سال 1398
 • نمايشگاه های گروه صنعتی اعتماد شیراز سال 1398
  نمايشگاه های گروه صنعتی اعتماد شیراز سال 1398
 • نمايشگاه های گروه صنعتی اعتماد شیراز سال 1398
  نمايشگاه های گروه صنعتی اعتماد شیراز سال 1398
 • نمايشگاه های گروه صنعتی اعتماد شیراز سال 1398
  نمايشگاه های گروه صنعتی اعتماد شیراز سال 1398
گــروه صنعتــی اعتمــاد