| گروه صنعتی اعتماد |

نمايشگاه,نمايشگاه گروه صنعتي اعتماد,اعتماد,خرید باسکول,فروش باسکول,نمایشگاه باسکول ,حضور گروه اعتماد در نمایشگاه ها,گروه صنعتی اعتماد

نمايشگاه های گروه صنعتی اعتماد سال 1395

توليد كننده سيستم های توزين ( باسكول های جاده ای ،ترازو های فروشگاهي ، باسكولت ، باسكول های صنعتی ،نمايشگر های وزن ساده و پرينتردار ، محصولات توزين اختصاصی صنعت دام و طيور )

همه رسانه ها   

آلبوم ها

 • گروه صنعتی اعتماد در نمايشگاه صنعت تهران
  گروه صنعتی اعتماد در نمايشگاه صنعت تهران
 • گروه صنعتی اعتماد در نمايشگاه آرد و نان تهران
  گروه صنعتی اعتماد در نمايشگاه آرد و نان تهران
 • گروه صنعتی اعتماد در نمايشگاه مشهد
  گروه صنعتی اعتماد در نمايشگاه مشهد
 • گروه صنعتی اعتماد در نمايشگاه قائم شهر
  گروه صنعتی اعتماد در نمايشگاه قائم شهر
 • گروه صنعتی اعتماد در نمايشگاه قزوين
  گروه صنعتی اعتماد در نمايشگاه قزوين
 • گروه صنعتی اعتماد در نمايشگاه شيراز
  گروه صنعتی اعتماد در نمايشگاه شيراز

گــروه صنعتــی اعتمــاد