شاخصه های مهم در طراحی و توليد يك لودسل خوب

يكي از مهمترين قسمتهای هر سيستم اندازه گيری الكترونيكی، لودسل و يا سنسور وزن آن می باشد. با توجه به وجود ديدگاههای مختلف در طراحی و توليد اين محصول، يك لودسل می تواند بصورت های مختلف و متفاوت توليد گردد.

يكي از مهمترين قسمتهای هر سيستم اندازه گيری الكترونيكی، لودسل و يا سنسور وزن آن می باشد. با توجه به وجود ديدگاههای مختلف در طراحی و توليد اين محصول، يك لودسل می تواند بصورت های مختلف و متفاوت توليد گردد.

+google
linkdin
سه‌شنبه ۳ خرداد ۱۴۰۱  ۰ نظر   ۹۵۵ بازدید

شاخصه های مهم در طراحی و توليد يك لودسل خوب

يكی از مهمترين قسمتهای هر سيستم اندازه گيری الكترونيكی، لودسل و يا سنسور وزن آن می باشد. با توجه به وجودديدگاههای مختلف در طراحی و توليد اين محصول، يك لودسل می تواند بصورت های مختلف و متفاوت توليد گردد.
همانطور كه می دانيم لودسل يك ابزار دقيق می باشد لذا لزوم رعايت اصول مهندسی و تكنولوژی توليد در آن بسيار
مهم و ضروری می باشد. ولی متاسفانه برخی از شركت های توليد كننده اين محصول،كه اغلب چينی و يا تحت نام يك
كشور ديگر بوده اما در كشور چين توليد می گردند بعلت پايين آوردن قيمت اين محصول اقدام به عدم رعايت برخی از
استاندارد ها در توليد اين محصول نموده و تنها با دريافت يك تاييديه برای يك نمونه از محصول، آن را روانه بازار می كنند.
لذا بر آن شديم كه در ادامه با بيان برخي از استانداردهای مختلف شركت های توليد كننده اين محصول بستری را آماده
نماييم تا بتوان تشخيص داد كه يك لودسل خوب چه لودسلی می تواند باشد.در اين مقاله سعی بر اين شده است كه تمامی
لودسل های موجود در بازار ايران مورد بررسی قرار گيرد.

اصولاً دقت و كيفيت هر لودسل به چند عامل اصلي بستگی دارد:
• طراحی لودسل
• هسته لودسل
• كرن شسنج
• محفظه كاليبره لودسل
• نوع اتصالا توجوشكاری لودسل
• مقره لودسل

اهميت طراحی و توليد لودسل

لودسل ها اصولاً با توجه به توان مهندسی و تكنولوژی بكار گرفته شده شركتهای سازنده می توانند بصورت متفاوت طراحی
و توليد شوند شايد به ظاهر ودر نگاه اوليه اغلب لودسل ها شبيه به يكديگر باشند ولی تفاوت های مهم در طراحی و توليد
مي تواند تاثير بسزايی در كيفيت لودسل توليد شده داشته باشد. بواقع اگر بخواهيم تاثير طراحی را در عملكرد يك لودسل
بصورت درصدی بيان نماييم، رعايت اصول طراحی تنها 20 % مي تواند در عملكرد مناسب يك لودسل تاثيرگذار باشد.

البته در اينجا ذكر اين نكته جای تامل دارد كه به راستی چرا اغلب لودسل های بی كيفيت موجود در بازار دارای طراحی يكسان می باشند؟!
%80 ديگر به نوع مواد بكار رفته در ساخت لودسل، تكنولوژی توليد و رويه يكسان در توليد نظير استفاده از يك نوع فولاد با
آلياژ مناسب ، روند تراشكاری و آبكاری يكسان و .... بستگی دارد. اين اهميت به اين دليل می باشد كه ذره ای تغيير در روند توليد لودسل باعث ميگردد كه لودسل های توليد شده نسبت به يكديگر دارای مشخصات فنی متفاوت بوده و در نتيجه عملكرد و دقت هر كدام متفاوت باشد.

هسته لودسل

يكی از مهمترين قسمت های هر لودسل هسته اصلی لودسل می باشد كه می توان آن را قلب يك لودسل ناميد.

اهميت جنس هسته لودسل به حدی بالا می باشد كه در صورتی كه در جنس مواد بكار رفته در ساخت آن، حتي به مقدار بسيار
ناچيز تفاوت آلياژی وجود باشد اين تفاوت تاثير بسزايی را در عملكرد لودسل خواهد گذاشت. اگر بخواهيم مراحل ساخت يك هسته لودسل را بصورت
مختصر بيان نماييم اينگونه خواهد بود
كه ابتدا هسته ای بصورت يك استوانه توپر از شركت معتبر توليدكننده فولاد خريداری گرديده، پس از ايجاد برش
بر روی مركز اين لوله استوانه ای شكل، هسته تحت عمليات تراشكاری قرار گرفته و تحت حرارت سخت می گردد.
پس از رسيدن هسته به سختی لازم، هسته پوليش داده می شود و وارد مراحل بعدی توليد می گردد. لازم به ذكر است اجرای
صحيح هر كدام از اين مراحل بسيار پر اهميت بوده و ضروريست كه تكنولوژی بكار رفته در آن مطابق با تكنولوژی روز
دنيا باشد. همچنين بسيار مهم می باشد كه رويه بكار رفته در روند تراشكاری، پوليش، حرارت دهی و ... برای همه
لودسل ها يكسان باشد.

ارتفاع لودسل

هرچه ارتفاع لودسل كوتاه تر باشد لودسل عملكرد بهتری دارد. اين موضوع سبب می گردد لودسل بهتر بتواند زير باسكول حركت
داشته باشد و در نتيجه در اندازه گيری وزن دقت بالاتری داشته باشد

انحنای بیشتر بالای لودسل

انحنای بيشتر، سبب چرخش بيشتر لودسل حول محور عمودی خود گرديده و در نتيجه لودسل دقت اندازه گيری بالاتری خواهد
داشت. علت اصلی كه اكثر توليد كنندگان لودسل انحنای كمتری به لودسل خود می دهند بخاطر كنترل هزينه است. زيرا ايجاد كردن
اين انحنا علاوه بر هزينه بر بودن نيازمند استفاده از تكنولوژی تراشكاری حرف های می باشد.

بزرگ بودن کف لودسل

كف لودسل هر مقدار بزرگتر باشد لودسل دارای عملكرد بهتری می باشد. اين موضوع سبب گردش بهتر لودسل حول محور عمودی
خود و در نتيجه عملكرد بهتر لودسل در اندازه گيری بار خواهد داشت.

وزن لودسل

هر چه وزن لودسل بالاتر باشد ، نشان از مرغوبيت بيشتر لودسل دارد زيرا فولاد بسيار بيشتری در ساخت آن مصرف شده است. تقريباً
قطر اكثر لودسل های موجود در بازار ايران كه دارای وزن پايينی می باشند، بسيار كم بوده و همچنين وسط هسته خيلی نازك شده
است.

کرنش سنج

استرين گيج قطعه ايست الكترونيكی كه بر روی قسمت تراش خورده هسته لودسل چسبانده می شود و تغييرات ناشی از فشار بار بر
روي هسته لودسل را اندازه گيری می كند قطعه استرين گيج نيز مي تواند اثرات مختلفی بر روی عملكرد مناسب لودسل داشته باشد
اين قطعه از جهات مختلف كه برخی از آنها در ذيل آمده است قابل بررسی می باشد:
• مرغوبيت استرين گيج
• تعداد بكار رفته از استرين گيج در لودسل
• نوع اتصال استرين گيج به هسته لودسل
بدون ترديد مرغوبيت استرين گيج می تواند تاثير بسزايی در عملكرد مناسب لودسل داشته باشد برای همين بسيار ضروريست كه اين
قطعه از شركت های معتبر كه رويه توليد يكسان دارند خريداری گردد تغييرات احتمالی در نوع استرين گيج و جنس آن نيز می تواند
سبب ايجاد خطای خروجی در لودسل گردد تعداد بكار رفته استرین گيج در لودسل نيز در شركت های مختلف متفاوت می باشد
هر لودسل می تواند تعداد 8 ، 6 ، 4 و 2 عدد استرين گيج داشته باشد بديهی است كه هرچه تعداد بالاتر باشد بهتر است. نوع اتصال
استرين گيج به هسته لودسل نيز متفاوت است تكنولوژی چسباندن استرين گيج به لودسل منحصر به هر شركت می باشد چراكه اين
تكنولوژی بسيار خاص و حساس می باشد ذره ای در حد حتي 1/ 0 ميليمتر جابجايی در چسباندن استرين گيج به روی لودسل تاثير
بسزايی در كيفيت لودسل دارد بسيار مهم است كه استرين گيج در يك نقطه و يك محل قرار بگيرد. پس از چسباندن استرين گيج
بر روی هسته لودسل بجهت جلوگيری از ايجاد رطوبت بر روی استرين گيج محيط و اطراف استرين گيج با چسب پوشانيده می شود
تكنولوژی عمل آوری چسب در روی استرين گيج به دو صورت گرم و سرد می باشد كه اغلب از تكنولوژی گرم با حرارت دهی
لودسل در دمای 100 الي 200 درجه سانتيگراد استفاده می نمايند. در اكثر شركت های لودسل ساز با انجام مراحل بالا عمل اتصال
استرين گيج به لودسل پايان می يابد ولی در يكی از شركت های توليد كننده معتبر و بزرگ آلمانی پس از چسباندن استرين گيج به
لودسل با تكنولوژی منحصر بفرد خاص آن شركت و تزريق چسب گرم و قرار دهي در دمای 100 الی 200 درجه سانتيگراد، هر لودسل
بصورت مجزا نيز در دماهای مختلف ° 20 + ،° 40 + ، 0 ، ° 20 - مورد تست قرار می گيرد و در صورتی كه خروجی لودسل بدون هيچ
گونه خطايی دقيقاً 2 ميلی ولت باشد لودسل كاليبره می گردد و وارد مرحله بعدی توليد قرار می گيرد..

دیدگاه خود را بیان کنید

Code Image