هجدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت تهران

گروه صنعتی اعتماد شما را به بازدید از غرفه ی خود در هجدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ، واقع در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران فضای باز جنوب سالن 41 از 21 الی 24 مهر ماه 1397 دعوت می نماید.

گروه صنعتی اعتماد شما را به بازدید از غرفه ی خود در هجدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ، واقع در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران فضای باز جنوب سالن 41 از 21 الی 24 مهر ماه 1397 دعوت می نماید.

+google
linkdin
شنبه ۳ مهر ۱۴۰۰  ۰ نظر   ۳۷۰ بازدید

هجدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت تهران

گروه صنعتی اعتماد شما را به بازدید از غرفه ی خود در هجدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ، واقع در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران فضای باز جنوب سالن 41 از 21 الی 24 مهر ماه 1397 دعوت می نماید.

دیدگاه خود را بیان کنید

Code Image