پانزدهمین نمایشگاه بین المللی دام و طیور وابسته در فارس

برگزاری پانزدهمین نمایشگاه بین المللی دام و طیور و صنایع وابسته در فارس در تاریخ 10 تا 13 اردیبهشت ماه

برگزاری پانزدهمین نمایشگاه بین المللی دام و طیور و صنایع وابسته در فارس در تاریخ 10 تا 13 اردیبهشت ماه

توليد كننده سيستم های توزين ( باسكول های جاده ای ،ترازو های فروشگاهي ، باسكولت ، باسكول های صنعتی ،نمايشگر های وزن ساده و پرينتردار ، محصولات توزين اختصاصی صنعت دام و طيور )


دیدگاه خود را بیان کنید
گــروه صنعتــی اعتمــاد