تولید مجدد نمایشگرهای اعتماد اغاز شد.

تولید مجدد نمایشگرهای اعتماد اغاز شد.و به بازار ارائه گردید.

تولید مجدد نمایشگرهای اعتماد اغاز شد.و به بازار ارائه گردید.

توليد كننده سيستم های توزين ( باسكول های جاده ای ،ترازو های فروشگاهي ، باسكولت ، باسكول های صنعتی ،نمايشگر های وزن ساده و پرينتردار ، محصولات توزين اختصاصی صنعت دام و طيور )


دیدگاه خود را بیان کنید
گــروه صنعتــی اعتمــاد