| گروه صنعتی اعتماد | | باسکول جاده ای اعتماد

گروه صنعتی اعتماد

| گروه صنعتی اعتماد |

توليد كننده سيستم های توزين ( باسكول های جاده ای ،ترازو های فروشگاهي ، باسكولت ، باسكول های صنعتی ،نمايشگر های وزن ساده و پرينتردار ، محصولات توزين اختصاصی صنعت دام و طيور )

| باسکول جاده ای اعتماد

 • باسکول جاده ای 60 تن اعتماد
  باسکول جاده ای 60 تن اعتماد
 • باسکول جاده ای 50 تن اعتماد
  باسکول جاده ای 50 تن اعتماد
 • باسکول جاده ای 15 تن اعتماد
  باسکول جاده ای 15 تن اعتماد
 • باسکول جاده ای 10 تن اعتماد
  باسکول جاده ای 10 تن اعتماد
 • باسکول جاده ای 10 تن اعتماد فلزی
  باسکول جاده ای 10 تن اعتماد فلزی
گــروه صنعتــی اعتمــاد