گروه صنعتی اعتماد | نمایشگر ها

گروه صنعتی اعتماد

گروه صنعتی اعتماد

توليد كننده سيستم های توزين ( باسكول های جاده ای ،ترازو های فروشگاهي ، باسكولت ، باسكول های صنعتی ،نمايشگر های وزن ساده و پرينتردار ، محصولات توزين اختصاصی صنعت دام و طيور )

| نمایشگر ها
 • نمایشگر پرینتردار یک طرفه فلزی اعتماد
  نمایشگر پرینتردار یک طرفه فلزی اعتماد
 • نمایشگر پرینتردار یک طرفه پلاستیکی اعتماد
  نمایشگر پرینتردار یک طرفه پلاستیکی اعتماد
 • نمایشگر پرینتردار دو طرفه فلزی اعتماد
  نمایشگر پرینتردار دو طرفه فلزی اعتماد

گــروه صنعتــی اعتمــاد