| گروه صنعتی اعتماد | | ترازوهای صنعتی اعتماد

گروه صنعتی اعتماد

| گروه صنعتی اعتماد |

توليد كننده سيستم های توزين ( باسكول های جاده ای ،ترازو های فروشگاهي ، باسكولت ، باسكول های صنعتی ،نمايشگر های وزن ساده و پرينتردار ، محصولات توزين اختصاصی صنعت دام و طيور )

| باسکول و باسکولت اعتماد | ترازوهای صنعتی اعتماد

  • ترازو صنعتی مدل ED 3000 S
    ترازو صنعتی مدل ED 3000 S
  • ترازو صنعتی مدل 2000S
    ترازو صنعتی مدل 2000S
  • ترازو صنعتی مدل ED 2000 S
    ترازو صنعتی مدل ED 2000 S
گــروه صنعتــی اعتمــاد