گروه صنعتی اعتماد | باسکول رولیک اعتماد

گروه صنعتی اعتماد

گروه صنعتی اعتماد

توليد كننده سيستم های توزين ( باسكول های جاده ای ،ترازو های فروشگاهي ، باسكولت ، باسكول های صنعتی ،نمايشگر های وزن ساده و پرينتردار ، محصولات توزين اختصاصی صنعت دام و طيور )

| باسکول و باسکولت اعتماد | باسکول رولیک اعتماد

  • باسکول رولیک اعتماد مدل 501MR
    باسکول رولیک اعتماد مدل 501MR
گــروه صنعتــی اعتمــاد