گروه صنعتی اعتماد | توزین مخزن اعتماد

گروه صنعتی اعتماد

گروه صنعتی اعتماد

توليد كننده سيستم های توزين ( باسكول های جاده ای ،ترازو های فروشگاهي ، باسكولت ، باسكول های صنعتی ،نمايشگر های وزن ساده و پرينتردار ، محصولات توزين اختصاصی صنعت دام و طيور )

| توزین مخزن اعتماد

  • توزین مخزن اعتماد
    توزین مخزن اعتماد
گــروه صنعتــی اعتمــاد