| گروه صنعتی اعتماد | | ترازوهای فلزی 50 کیلویی اعتماد

گروه صنعتی اعتماد

| گروه صنعتی اعتماد |

توليد كننده سيستم های توزين ( باسكول های جاده ای ،ترازو های فروشگاهي ، باسكولت ، باسكول های صنعتی ،نمايشگر های وزن ساده و پرينتردار ، محصولات توزين اختصاصی صنعت دام و طيور )

| ترازو فروشگاهی اعتماد | ترازوهای فلزی اعتماد | ترازوهای فلزی 50 کیلویی اعتماد

  • ترازو فلزی فروشگاهی اعتماد مدل 2000F1L
    ترازو فلزی فروشگاهی اعتماد مدل 2000F1L
  • ترازو فروشگاهی فلزی اعتماد مدل 2000F2L
    ترازو فروشگاهی فلزی اعتماد مدل 2000F2L
گــروه صنعتــی اعتمــاد