| گروه صنعتی اعتماد | | نمایشگر های ساده وزن

گروه صنعتی اعتماد

| گروه صنعتی اعتماد |

توليد كننده سيستم های توزين ( باسكول های جاده ای ،ترازو های فروشگاهي ، باسكولت ، باسكول های صنعتی ،نمايشگر های وزن ساده و پرينتردار ، محصولات توزين اختصاصی صنعت دام و طيور )

| نمایشگر های ساده وزن

 • نمایشگر ساده 3 ردیفه فلزی اعتماد
  نمایشگر ساده 3 ردیفه فلزی اعتماد
 • نمایشگر ساده تک ردیفه اعتماد
  نمایشگر ساده تک ردیفه اعتماد
 • نمایشگر ساده تک ردیفه پلاستیکی اعتماد
  نمایشگر ساده تک ردیفه پلاستیکی اعتماد
 • نمایشگر ساده 3 ردیفه پلاستیکی اعتماد
  نمایشگر ساده 3 ردیفه پلاستیکی اعتماد
گــروه صنعتــی اعتمــاد