| گروه صنعتی اعتماد |

کمپرسی ,دیجیتال ,باسکول چرخدار,باسکول مرغداری

+google
linkdin

کمپرسی چهار چرخ بزرگ دیجیتال

کمپرسی چهار چرخ بزرگ دیجیتال

کد کالا : +WBL

واحد : 1000 کیلوگرم

اصالت کالا : 200 گرم

دارای امکان حرکت راحت فرقون های دیجیتال با حداکثر ظرفیت به دلیل تغییر در مرکز ثقل

دارای 2 چرخ 35 و 2 چرخ ترمزدار درجه یک

دارای درب بازشونده با اهرم مخصوص

امکان استفاده در مرغداری و دامداری ها

دیدگاه خود را بیان کنید
Code Image