| گروه صنعتی اعتماد | | باسکول و باسکولت اعتماد

گروه صنعتی اعتماد

| گروه صنعتی اعتماد |

توليد كننده سيستم های توزين ( باسكول های جاده ای ،ترازو های فروشگاهي ، باسكولت ، باسكول های صنعتی ،نمايشگر های وزن ساده و پرينتردار ، محصولات توزين اختصاصی صنعت دام و طيور )

| باسکول و باسکولت اعتماد
 • ترازوهای صنعتی اعتماد
  ترازوهای صنعتی اعتماد
 • باسکولت های سبک اعتماد
  باسکولت های سبک اعتماد
 • باسکول های چرخ دار میدانی اعتماد
  باسکول های چرخ دار میدانی اعتماد
 • باسکول های میدانی VIP اعتماد
  باسکول های میدانی VIP اعتماد
 • باسکول کفی تک لودسل اعتماد
  باسکول کفی تک لودسل اعتماد
 • باسکول های کفی چهار لودسل اعتماد
  باسکول های کفی چهار لودسل اعتماد
 • باسکول رولیک اعتماد
  باسکول رولیک اعتماد

گــروه صنعتــی اعتمــاد