گروه صنعتی اعتماد با پشتوانه تخصص و تجربه مديران وقت خود كه از بدو توليد سيستم‌های توزين مكانيكی در كشور، در اين صنعت فعال بوده‌اند در سال 1359 تاسيس گرديد. گروه صنعتی اعتماد از بدو تاسيس با ارائه محصولات با كيفيت و برآورده نمودن نياز و رضايت مصرف كنندگان همواره سهم چشمگيری از بازار را به خود اختصاص داده بوده و از برندهای پيشرو در اين صنعت بوده و می‌باشد.