اتصال ترازوهای فروشگاهی به کارتخوان بانکی

تمامی مدل های ترازوهای فروشگاهی اعتماد این قابلیت را دارند که به 5 مدل کارتخوان بانکی متصل شوند و به تمام بانک های کشور قابل وصل شدن هستند.

اتصال ترازوی فروشگاهی

برای اتصال به کارتخوان در ترازوهای فروشگاهی فقط کافیست در منوی لوازم جانبی نام شرکت کارتخوان خود را انتخاب کنید و از طریق کابلی که خود شرکت کارتخوان در اختیار مشتری قرار می دهد متصل شود و از طریق ارتباط RS232 به یکدیگر متصل می شوند و همچنین خود کارتخوان نیز در حالت ارتباط با ترازو و یا PC POS از طریق RS232 قرار بگیرد.

اتصال ترازوی فروشگاهی

اتصال ترازوی فروشگاهی

اتصال ترازوی فروشگاهی

ترازوهای فروشگاهی اعتماد این قابلیت را دارند که واحد مبلغ ارسالی به کارتخوان ( ریال ، تومان ) از واحد کارکرد خود ترازو که در اخر فاکتور چاپ میشود مستقل باشد.

اتصال ترازوی فروشگاهی

بعد از اتصال به کارتخوان پس از چاپ هر فاکتور یا زدن کلید صندوق خود ترازو مبلغ فاکتور را به کارتخوان ارسال می کند و فقط مشتری کافیست کارت را کشیده و سپس رمز خود را وارد کند و البته اینگونه از خطاهای احتمالی حین وارد کردن قیمت جلوگیری می شود.