نمایشگرهای آلفا چه مشخصاتی دارند؟

نمایشگر های آلفا چه مشخصاتی دارند؟

مشخصات نمايشگر ديجيتالي مدل آلفا10 و آلفا 09

داراي CPU با تكنولوژي روز دنيا

صفحه نمايش:

ALPHA 10 LCD –DOT MATRIX 240*128

ALPHA 09 LCD –DOT MATRIX 240*64

– پورت سريال و پارالل

– ولتاژ تغذيه AC لودسل

– امكان اتصال به برد رله (اختياري)

IC – ساعت (تاريخ و ساعت فارسي)

– جبران ساز حرارتي اتوماتيك

– صفحه كليد Membrane 32 تايي

– حساسيت تقويت كننده uv/Digit 0.1

– پورت PS2 جهت اتصال به كيبرد كامپيوتر

– امكان اتصال 8 لودسل 350 اهمي به نمايشگر

– مبدل آنالوگ به ديجيتال (24 (AD بيتي

– با سرعت 100 نمونه بر ثانيه (000/000/16 قسمتي)

– فيلتر هاي نرم افزاري و نرم افزاري بسيار دقيق

– حافظه داخلي (MMC) امكان ذخيره بيش از 1000000 ركورد

– امكان اتصال 2 سيستم توزين مستقل به نمايشگر(Scale Weighing 2)

قابليت هاي نرم افزاري:

گزارش گيري از كالا.مشتري.راننده.تاريخ.رديف و شماره كاميون

انتخاب يا حذف گزينه هاي كالا. مشتري و راننده جهت توزين

تعريف 255 كد كالا-255 كد مشتري-255 كد راننده

نرم افزار كامپيوتر بسيار كامل رايگان همراه نمايشگر

سيستم نگاتيو صفحه نمايش جهت تنظيم ديد بهتر

2 فونت فارسي جهت نمايش گزينه هاي روي صفحه

تايپ با كيبورد كامپيوتر مانند Microsoft word

امكان تعريف حق توزين براي ماشين هاي مختلف

امكان تعريف قيمت كالا ومحاسبه قيمت كل

تعريف حق توزين براي ماشين هاي مختلف

تعريف چاپ دوم به به صورت ناقص يا كامل

تعريف وزن خالي براي كاميون هاي خاص

امكان انتخاب ارسال اطلاعات براي كامپيوتر

با نشان دهنده بزرگ

محافظ صفحه نمايش

چاپ كدهاي كالا ومشتري و راننده

امكان تعيين فرمت قبض باسكول

3 فونت جهت نمايش وزن

تعريف تعداد دفعات چاپ

تعريف سربرگ و ته برگ

چاپ با كادر و بدون كادر

تعريف ساعت و تاريخ

4 نوع قبض مختلف

تغير رمز دستگاه

4 فونت چاپ

امكان تعريف مكان هاي چاپ اطلاعات روي قبض به صورت دلخواه

قابليت تعريف دو نوع پرينتر ليزري وسوزني(كل پرينترهاي pcl ساپورت)

امكان ويرايش ، پاك وپرينت قبض مجدد

داراي دو نوع رمز اپراتوري ورمز كاليبراسيون مجزا

داراي 4 نوع قبض مختلف كه نشان دهنده هاي چند شركت باسكول سازي را پشتيباني مي كند

امكان گرفتن back up از اطلاعات داخل نمايشگر روي كامپيوتر با فرمتexcell

امكان فرستادن اطلاعات گزارش گيري روي پرينتر يا روي pc

امكان ارسال اطلاعات باbaud rate هاي مختلف وسه مدلalpha_توزين الكتريك وyahooa چين

امكان ذخيره سازي اطلاعات اصلي دستگاه (كاليبراسيون _تاريخ_شماره سريال _رمزهاو…..)در هر حافظه مجزا كه در صورت پاك شدن اين اطلاعات مجددا اطلاعات قابل بازيابي خواهد بود

امكان تعريف هر نوع كاغذ A4 و رولي براي پرينتر

امكان توزين دو كله (دو قسمتي براي تريلي يا ماشين هايي كه با يك بار توزين داخل كفه باسكول قرار نخواهد گرفت)

امكان پارسنگ كردن وزن روي كفه

امكان تعريف كد كالا ،مشتري،راننده،سربرگ،ته برگ با تكنيك موبايل

امكان وارد كردن وزن پر و وزن خالي به صورت دستي داخل قبض كه با يك ستاره در قبض چاپ خواهد شد

امكان شبكه سازي چند نمايشگر وكامپيوتر با هم

گزارش گيري بر حسب تاريخ و كاميون و مشتري بصورت همزمان( فقط مشخصه آلفا 10 )

گزارش گيري بر حسب تاريخ و مشتري و كالا بصورت همزمان ( فقط مشخصه آلفا 10 )